Eriävä mielipide

Eriävä mielipide Tulkkilan koulun remontin hankesuunnitelman hyväksymiseen.

Perustelut eriävään mielipiteeseen

 

Hankesuunnitelmaa on viety eteenpäin tarkoitushakuisesti hyvin suurella kiireellä, joka on estänyt niin luottamusmiesten kuin kuntalaistenkin kunnollisen paneutumisen hankesuunnitelmaan. Hankesuunnitelmasta päättäminen ennen perusopetuksen palveluverkkoselvityksen valmistumista on johtaa päätöksien tekemiseen vajavaisin tiedoin. Edes kuntalaiskyselyn tuloksia hankesuunnitelmasta ei vielä ole käytettävissä, joten kuntalaisten mielipiteillä ei siis ilmeisesti ole mitään merkitystä. Kyseessä on hyvin merkittävä päätös niin taloudellisessa mielessä kuin kuntalaisten peruspalveluidenkin kannalta, johon pitäisi pystyä perehtymään kunnolla. Näin suurien päätösten tekeminen ei ole järkevää tällaisella kiireellä ja on hyvin kyseenalaista noudattaako asian tuominen käsittelyyn tällä aikataululla edes hyvää hallinnollista tapaa.

 

Urheiluhalli on perusteltu välttämättömänä, koska Tulkkilan koululta poistuvat remontin yhteydessä liikuntatilat. Suunnittelutoimistot on ilmeisesti ohjeistettu tekemään suunnitelmat näin. Edelleenkin pitäisi selvittää se vaihtoehto, että vanhaan koulurakennukseen jäisi liikuntatilat. Tarvittavat mahdolliset lisätilat saataisiin punaisesta rakennuksesta, joka on nykyisessä suunnitelmassa jätetty remontin ulkopuolelle, mikäli koulu saneerataan kaksisarjaiseksi. Urheiluhalli sinänsä olisi varmasti tarpeellinen, mutta kaupungin nykyisessä taloudellisessa tilanteessa siihen ei yksinkertaisesti ole varaa. Kustannuslaskelmat vaikuttavat lisäksi muihin vastaaviin projekteihin verrattuna huomattavan alimitoitetuilta. Tällä halutaan ilmeisesti saada hanke näyttämään kannattavammalta kuin mitä se on. Hankkeessa oletetaan, että valtionapu urheiluhallia varten tullaan saamaan. Tämä ei kuitenkaan ole missään tapauksessa itsestäänselvyys. Myöskään hallin valmistuttua tulevia jatkuvia käyttökuluja ei ole ilmeisesti ollenkaan laskettu. Kokemäeltä jo löytyvien liikuntatilojen (koulut, ammattioppilaitoksen, Pitkäjärvi jne.) tehokkaammalla käytöllä liikuntapaikkaongelmaa voitaisiin varmasti pienentää ja tätä pitäisi myös kaupungin toimesta selvittää ennen kuin tehdään päätöksiä uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta. Yhteistyötä vaikkapa ammattioppilaitosten kanssa voitaisiin varmasti lisätä.

 

Hankesuunnitelmaan sisältyvä suunnitelma kuudesluokkalaisten siirtämisestä yhteiskouluun, mikäli koulu saneerataan kolmisarjaiseksi, on jo pedagogisessakin mielessä täysin kestämätöntä. Jo pelkästään Kokemäen kylien ja sitä kautta koko Kokemäen elinvoimaisena pitäminen vaatii kattavaa alakouluverkkoa. Tästä syystä ainoa järkevä vaihtoehto on Tulkkilan koulun saneeraaminen kaksisarjaiseksi, johon myös 1,9 miljoonan euron valtionapu on saatu. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa laajentaa saneeraussuunnitelmia, joten koulu tulisi remontoida siinä laajuudessa mihin alkuperäinen 3,8 miljoonan euron kustannusarvio perustuu.

 

Kokemäellä 10.3.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa