Kannanotto kouluverkkoon valtuustossa 11.8.2014

Perussuomalaisten valtuustoryhmän kanta kouluverkkoselvitykseen!

Ryhmämme kanta on: ettei mitään vaihtoehtoa oteta käyttöön koulujen
lopettamisessa, eli jatkamme samalla tavalla kuin valtuuston asettama 25
oppilaan vähimmäismäärä edellyttää koulun ylläpitoon!

Kokemäen kaupungin vahvuuksia tulevaisuuden kuntarakenteessa:
-Maaseutu elinvoimaisena ja olemassaoleva kouluverkko säilytettävä!
-Pienet koulut- pienet murheet- suuret ilot onnistumisesta!
-Havaintojen tekoon paremmat mahdollisuudet lähiympäristön luonnossa!
-Yksilöllisempää opetusta pienemmissä ryhmissä!
-Turvallisuus, terveellisyys ( koulumatkat tutussa ympäristössä ja suuremmalta osin omatoimisesti!
-6 luokkalaiset kuuluvat lähikouluun..
-Tulkkilan koulu saneerattaisiin 2-sarjaiseksi.
-Lasten oikeudet- ja hyvinvointi etusijalle!
-Kyläkoulujen korjaustarpeet ylimitoitettuja.
-Asukashankintaa kyläkoulujen ympärille tehostettava, eli otettava oppia Korkeaojan toiminnasta kyläyhteisönä!
-Koululaiskuljetusten kilpailutus uudistettava.
-Ekologiselle elämäntyylille hyvät mahdollisuudet Kokemäellä, jos autiotiloille saadaan asukkaita nuorista lapsiperheistä?
-Pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus työllistyä kyläkoulujen korjaus., huoltoja erilaisiin avustaviin tehtäviin, tai vaikka ammattitehtäviin uuden sosiaalisen yrityksen ” Kokemäen Tekevät ” kautta, jolloin Kokemäen kaupunki säästäisi suuria summia Kelalle maksettavaa sakkomaksua!
-Varhainen puuttuminen, ja tukitoimien mahdollistaminen ns. ongelmaperheille paremmin mahdollista kyläkoulujen- ja kylien varhaiskasvatuksen yhteydessä, jolloin säästyisi suuria määriä huostaanottokustannuksista!
-Miksi yksityskohtia koulutyytyväisyys kyselystä ei ole julkaistu, sillä siinähän lakkautusuhan kohteena olevat koulut pärjäsivät parhaiten?
-On helppo yhtyä asiantuntijan: aluehallintoviraston sivistystoimen ylitarkastajan Kari Lehtolan lausuntoon:” Väitän. Että kuntien yhteistyöllä toteutettu alueellisesti kattava, laadukas lähikouluverkko olisi tuottavin ennaltaehkäisevä hyvinvointi-investointi. Jokaisen lapsen tervettä kasvua ja hyvinvointia edistävä kasvatus- ja koulutuspolitiikka on samalla kustannustehokkainta sosiaali- ja terveyspolitiikkaa.”

Kannanotto kouluverkkoon 11.8.2014

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa