Perussuomalainen peukalonjälki näkyy hallitusohjelmassa

Saimme budjetissa ja hallitusneuvotteluissa läpi mm. seuraavat asiat:
– Takuueläke nousee.
– Toimeentulotuella on indeksisidonnaisuus ja se siirtyy Kelan hoidettavaksi.
– Omaishoidontukea nostetaan.
– Peruspäivärahaa ei leikata työttömiltä.
– Autoveroa alennetaan. Bensaveroa ei nosteta. Romutuspalkkiota jatketaan.
– Arvonlisävero ei nouse, ruoka ja lääkkeet pysyvät alemmassa verokannassa.
– Yle-vero poistetaan 300 000 pienituloiselta, Yle ei saa indeksitarkistuksia.
– Paskalakia lievennetään huomattavasti.
– Puolustusmenoja nostetaan.
– Maahanmuuton kustannukset selvitetään ja etuisuuksien alentaminen on jo selvityksessä.
– Perheenyhdistämistä tiukennetaan.
– Puoluetukea leikataan, ministerien määrää vähennettiin, samaten avustajamäärää.
– Työtulovähennyksellä huojennetaan pieni- ja keskituloisia palkansaajia 450 miljoonalla eurolla.
– Yrittäjävähennys paranee.
– Tuulivoiman tukia leikataan.
– Solidaarisuusveroa kiristetään ja pääomaveroa korotetaan.
– EU-jäsenmaksu pienenee 75 miljoonalla eurolla, tosin huonon taloutemme vuoksi, mutta silti.
– Tiemäärärahat nousevat huomattavasti.
– Perhe saa itse päättää, kumpi vanhempi jää kotiin hoitamaan lastaan.
– Kuntien viiden vuoden irtisanomissuoja poistuu.
– Seteliselkärankaisten puoluetukilaki kumotaan.
– Kehitysapumäärärahoja leikataan.
– Ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytetään.
– Turhaa sääntelyä puretaan.
– Hevosenlannan poltto energiatarkoituksiin sallitaan.
– Ökyveneet ja vesiskootterit verolle.
– Ruotsin kielen vapaaehtoisuutta kokeillaan.
– EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille tulee lukukausimaksut.
– Maahanmuuttopoliittisen toimenpideohjelman luominen pääosin perussuomalaisten aloitteesta.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa